18/06/20  Câu chuyện giáo dục  8720
(PL)- Một số tỉnh dự kiến lùi thời điểm bắt đầu năm học mới, đặc biệt có tỉnh dự kiến ngày tựu trường cũng chính là ngày khai giảng.
 16/06/20  Tin tức  6859
Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường ký tháng 5/2020.Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT), Chính phủ chỉ đạo:
 16/06/20  Tin giáo dục  6538
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khoá IX, chiều ngày 15/6/2020, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh tổ chức họp thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 05/06/20  Tin giáo dục  6986
Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn ngành, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục tỉnh giai đoạn 2015-2020. 
 05/06/20  Tin tức  3474
Đảm bảo thực hiện có hiệu quả chất lượng lựa chọn SGK lớp 1 và chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trường tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến với phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết về việc đổi SGK. ...
 27/05/20  Phổ biến pháp luật  7784
Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam (Chỉ thị số 22/CT-TTg).