Đồng Tháp: Hoàn tất việc chọn SGK lớp 1 mới

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả chất lượng lựa chọn SGK lớp 1 và chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trường tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến với phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết về việc đổi SGK. Việc dạy và học theo chương trình mới, đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

.

 

Bài viết liên quan